Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
18 Yaşından Küçük Çocuklara Bilet Satışı
18.11.2014  
​                                                                                          BATMAN VALİLİĞİ​

ÇOCUKLARA YOLCU BİLETİ SATIŞI HAKKINDA YÖNERGE 

 

AMAÇ :​ 

 

Madde 1 - Bu Yönerge, ilimizde ailesinin ve kurum bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan veya kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, kayıp çocuk infiallerinin yaşanmasının engellenmesi amacını taşımaktadır. 

 

KAPSAM : 

 

Madde 2 - Bu Yönerge onsekiz (18) yaşından küçüklere, şehirlerarası otobüs terminallerinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında ve acentelerde bilet satışının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır. 

 

DAYANAKLAR : 

 

Madde 3 - 

 

Bu Yönerge : 

 

1-      4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

 

2-      5442 sayılı İl İdare Kanunu

 

3-      5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

 

4-      5326 sayılı Kabahatler Kanunu

 

5-      2001 yılında yayımlanan, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

6-      İçişleri Bakanlığı’nın 2000/86 nolu Genelgesine dayanarak hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR : 

 

Madde 4 - Bu Yönergede geçen; 

 

a-      Yolcu Terminali : Şehirlerarası ve ilçeler arası yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı veya tesisini,

 

b-      Yazıhane/Acente (Bilet Satış Gişesi) : Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldıkları yetki belgesi ile terminalde özel ve tüzel kişilere münhasır karayolu ile taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş işyerlerini,

 

c-      Havalimanı : Şehirler veya özellikle Ülkelerarası havayolu ulaşımı için gerekli teknik ve ticari kuruluşların bütününü,

 

d-     Otobüs : Yapısı itibari ile insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil (9) kişiden fazla yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,

 

e-      Çocuk : Daha erken yaşta ergin olsa bile onsekiz (18) yaşını doldurmamış kişiyi tanımlamaktadır. 

 

ESASLAR : 

 

Madde 5 - Şehirlerarası otobüs terminallerinde, havalimanlarında, bunların acentelerinde ve bilet satış yerlerinde, onsekiz (18) yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek, çocuğun seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bilgilerinin doğruluğu anlaşıldıktan sonra tutanağa bağlanarak bilet satışı yapılır. 

 

Madde 6 - Onsekiz (18) yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilmesi halinde derhal kolluk görevlilerine bilgi verilir. 

 

Madde 7 - Onsekiz (18) yaşından küçük öğrencilere bilet satılması durumunda, firma yetkilisi tarafından satılan biletin uygun bir yerine “Öğrenci” olduğu işaret, yazı yada kaşe ile belirtilmelidir. 

 

Madde 8 – Onsekiz (18) yaşından küçük olan çocuk öğrenci olması halinde;

 

a)      İl dışında öğrenci olduğunu belgelendirebiliyor ise bu yönergenin 5. Maddesi esasları dahilinde bilet satışı yapılır.

 

b)      Grup halinde gitmek istiyorlar ise okul idaresinin ve/veya ailesinin bilgileri ve muvafakatları var ise bilet satışı yapılır.

 

c)      Bunların dışında genel hükümler uygulanır. 

 

CEZAİ MÜEYYİDE : 

 

Madde 9 - Madde 5,6,7 ve 8 de belirtilen hususlara uymayan kişilere kolluk görevlilerince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilir. 

 

YÜRÜRLÜK : 

 

Madde 10 - Bu Yönerge hükümleri Batman Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME : 

 

Madde 11 - Bu Yönerge hükümlerini Batman Valiliği yürütür.

 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER