Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Batman İl Sınırları İçerisinde Yasaklama Kararı
18.11.2014  
BATMAN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE 6136 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN MAKSAT DIŞI TAŞINMASININ YASAKLANMASI VE BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN VALİLİK KARARI 
 

 

 

KARAR TARİHİ : …/10/2014

 

KARAR SAYISI  : 2014/2 

 

 

 

AMAÇ : 

 

Madde 1 - Tek veya çift yüzlü bıçaklar ile saldırı veya savunmada kullanılan 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan sivri uçlu her türlü kesici ve delici aletlerin bir sanat veya mesleğin icra edildiği yerlerde kullanılması ve taşınması zorunlu olan mahaller dışında, maksat dışı kişilerin üzerinde taşındığında; bıçak ve benzeri aletler ile adam yaralama olaylarının artış göstererek toplum huzurunu bozduğu, kamu düzeninin veya kişi dokunulmazlığının zarar gördüğü, kötü niyetli kişilerin değişik amaçlarla vatandaşlar üzerinde zaman zaman korku ve baskı oluşturabileceği meydana gelen olaylardan anlaşılmaktadır. 

 

            İlimizin kamu düzenini, genel asayiş ve güvenliğini önemli derecede doğrudan etkileyen, 6136 sayılı kanun kapsamı dışında kalan kelebek, sallama tabir edilen ve özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ve benzeri aletlerin maksat dışı kişi üzerinde, çantalarında taşınmasını önleyerek, şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi amaçlanmıştır.

 

 

 

KAPSAM : 

 

Madde 2 - Bu karar; Batman İl sınırları içerisinde, 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan, her türlü kesici, delici, bereleyici aletler ile belli iş, meslek, sanat ve sportif amaçlı kullanılan kasap bıçağı, dönerci bıçağı, ekmek bıçağı, sırtı testere dişli av bıçağı, tek ve iki yüzü keskin olarak özel amaçlarla imal edilen bıçaklar, kelebek bıçak tabir edilen bıçaklar ve benzeri aletleri kapsar. 

 

 

 

HUKUKİ YASAL DAYANAKLAR : 

 

 

 

Madde 3 – Bu karar; - 5442 sayılı İl İdari Kanunu (11/c ve 66. maddeleri)

 

 

 

-          5326 sayılı Kabahatler Kanunu (32. maddesi)

 

 

 

-          6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun (4., 5., 7., 14. ve 15. maddeleri)

 

 

 

-          Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik (54. madde)

 

 

 

-          2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

TANIMLAR : 

 

 

 

Madde 4 - Bu Kararda adı geçen; 

 

a-      Bıçak : Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici aracı (ekmek bıçakları, çakı bıçakları, satır tabir edilen kalın uçlu kasapların kullandığı enli bıçak vb. gibi),

 

 

 

b-      Kelebek Bıçak : Paralel iki saplı katlanabilir çakı tabiri de kullanılan bıçak türünü,

 

 

 

c-      Sallama : Sap kısmı dışında keskin yüzeyi 50 cm civarında olan büyük ekmek bıçağı,

 

 

 

d-     Kesici Alet : Bisturi neşter, falçata, jilet vb. gibi kesici nesneleri,

 

 

 

e-      Delici Alet : Özel hazırlanmış tornavida, şiş vb. gibi delici nesneleri, 

 

 ifade eder. 

 

 

 

GENEL HÜKÜM VE ESASLAR : 

 

 

 

Madde 5 – Batman İl sınırları içerisinde; 

 

a-) Her türlü kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 2521 sayılı kanun yönetmeliklerine göre ruhsatlandırılan yerler dışında satışı ve sergilenmesi yasaktır.

 

 

 

b-) Her türlü kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakları park, meydan, cadde, sokak, okul önü, okul bahçesi ve çevresi, kamu binaları giriş ve çıkış ve çevreleri, pazar yerleri, alış veriş merkezleri ve çevresi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, toplu taşıma araçları, tüzel kişilere ait lokal ve benzeri yerler, açık ve kapalı yer toplantıları ile mitingler ve yürüyüşlerde bulundurmaları veya taşımaları yasaktır. 

 

c-) 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kesici, delici, bereleyici alet ve bıçaklar ile bir sanat ve mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunan veya ev gereçlerinden olan bıçak ve benzerlerinin nakilleri ve taşınmalarının “Bavul, valiz, takı veya çantalarında, çuval, bez, torba veya ambalajlarında, araçların bagaj veya torpido gözlerinde, ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şeklinin dışında her ne surette olursa olsun taşınması” yasaktır. 

 

d-) Kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 18 (onsekiz) yaşından küçüklerce satın alınması, taşınması ve bunlara satılması yasaktır. 

 

 

 

CEZAİ HÜKÜMLER : 

 

Madde 6 – Bu karar ile; 5. Maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen esaslara ve getirilen yasaklamalara riayet etmeyenler hakkında, fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyor ise, 5442 sayılı kanunun 66. maddesi gereği ile 5326 sayılı kanunun 32. Maddesinde öngörülen idari para cezası verilir. 

 

Madde 7 – Kollukça yapılan idari işlemden sonra bahse konu bıçaklar ve benzeri aletler ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda zarf içerisinde veya bir kağıda sarılı olarak bir tutanakla sahibine veya kanuni temsilcisine teslim edilir. 

 

 

 

YÜRÜRLÜK : 

 

Madde 8 – Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 

YÜRÜTME : 

 

Madde 9 - Bu Karar Batman Valiliğince (bağlı kolluk kuvvetleri marifetiyle) yürütülür.

 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER