Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Pasaport_İşlemleri

Giriş

1-UMUMA HAHSUS PASAPORT

2-HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT

3-HİZMET PASAPORTU

4-DİPLOMATİK PASAPORT​

​​

1-UMUMA HAHSUS PASAPORT​

5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre yeni pasaport alacak vatandaşlarımızdan istenen belgeler;

1.Nüfus Cüzdanı aslı, ( T.C.Kimlik Nolu)

2.50x60mm ebadında (2) adet Biyometrik fotoğraf,

3.Reşit olmayan çocuklar için anne ve baba muvafakatı (Pasaport Şube Müdürlüğünce Yapılacaktır.)

4.Vegi dairesi veya herhangi bir banka şubesine yatırılmış Harç ve Defter bedeli makbuzu (Makbuz üzerinde mutlak suretle TAHSİL EDİLMİŞTİR kaşesi vurulması ıslak imzalı olması  ve nüsha olması gerekmektedir) 

5.Müracaat esnasında Pasaport Şube Müdürlüğünce parmak izi alınacaktır.

6.Varsa, daha önce  (en son)  alınan pasaport getirilecektir.

 

​​​​

2016 YILI İÇİN PASAPORT HARÇ BEDELLERİ
Süresi Harç Bedeli Pasaport Cüzdan Bedeli Toplam
6 AY 111.70 TL 87.50 TL 199.20 TL
1 YIL 163.30 TL 87.50 TL 250.80 TL
2 YIL 266.40 TL 87.50 TL 353.90 TL
3 YIL 378.30 TL 87.50 TL 465.80 TL
10 Yıl 533.10 TL 87.50 TL 620.60 TL

 
2-HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
 
NOT: Form tek A4 kağıdına arkalı önlü olması gerekmektedir. İki ayrı kağıda çıkartılmayacak...

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup üçüncü veya daha alt derecedeki kadroyu hak etmiş olmak

2.Çalıştığı kurum İl Müdürlüğünden Pasaport Şube Müdürlüğünde imza örneği bulunan yetkili Amir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş Hususi Damgalı Pasaport Müracaat Formu (Bu Form düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün geçerlidir.)

3.Emekli olup ilk defa Hususi Damgalı Pasaport alacaklar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösteren, Pasaport Şube Müdürlüğünde imza örneği bulunan yetkili Amir tarafından imzalı ve mühürlü belge

4.Nüfus Cüzdanı aslı, (T.C.Kimlik Nolu)

5.5x6 ebadında (2) adet biyometrik fotoğraf,

6.Reşit olmayan çocuklar için anne ve baba muvafakatı (Pasaport Şube Müdürlüğünce Yapılacaktır.)

7.Vegi dairesi veya herhangi bir banka şubesine yatırılmış Defter bedeli makbuzu (Makbuz üzerinde mutlak suretle TAHSİL EDİLMİŞTİR kaşesi vurulması ıslak imzalı olması  ve 1. nüsha olması gerekmektedir) 

8.Varsa, daha önce alınan en son  pasaport getirilecektir

9.Müracaat esnasında Pasaport Şube Müdürlüğünce parmak izi alınacaktır.


3-HİZMET PASAPORTU

1-Kendilerine Diplomatik veya Hususi Damgalı Pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere   gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.

2-İl ve İlçe Belediye Meclis Üyelerinin Hizmet Pasaportu çıkartabilmesi için İlgili Belediye tarafından Valilik Oluru alınması gerekmektedir.

3-Çalıştığı kurumdan Pasaport Şube Müdürlüğünde imza örneği bulunan yetkili Amir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş Hizmet Damgalı Pasaport müracaat formu,

4-Nüfus Cüzdanı aslı, (T.C.Kimlik Nolu)

5-5x6 ebadında (2) adet biyometrik fotoğraf,

6-Reşit olmayan çocuklar için anne ve baba muvafakatı (Pasaport Şube Müdürlüğünce apılacaktır.)

7-Vegi dairesi veya herhangi bir banka şubesine yatırılmış Defter bedeli makbuzu (Makbuz üzerinde mutlak suretle TAHSİL EDİLMİŞTİR kaşesi vurulması ıslak imzalı olması  ve 1. nüsha olması gerekmektedir) 

8-Müracaat esnasında Pasaport Şube Müdürlüğünce parmak izi alınacaktır

9-Vize uygulayan ülkelere gidecek olanlar görev başlangıcından (25) gün önce, vize uygulamayan ülkelere gidecek olanların görev başlangıcından (15) gün önceden gelmeleri gerekmektedir.


DİĞER HUSUSLAR :

(Umuma Mahsus, Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar İçin)

1-Pasaport müracaatına şahısların bizzat gelmesi zorunludur.

2-12.01.2009 tarihinden itibaren, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 5.maddesi uyarınca parmak izi ve fotoğraf alınması uygulamasına başlanılmış olup, pasaport müracaatında bulunanlardan 7 yaş üzerinde olanların parmak izleri alınmaktadır.

3-Fotoğraflar son 6 ay içerisinde 50x60mm ebadında, cepheden çekilmiş, biyometrik olacak, (arka fon beyaz, ağız açık olmayacak, baş sağa sola dönük olmayacak, saç dibi ile çene altı arası 32-36 mm.arası olacak, örtülü bayan fotoğraflarında yüz hatları saç dibi-çene altı ve kulak dibinden itibaren meydanda olacak, arka fon beyaz olduğu için örtü ve giysi beyaz olmayacak, çarşaf ve peçe olmayacak)

4-Umuma Mahsus Pasaport alacaklardan yurtdışında öğrenci olanların harçsız pasaport alabilmeleri için, okudukları üniversiteden alacakları öğrenci belgesini Konsolosluk Eğitim Müşavirliğine onaylatıp İlimiz Vergi Dairesi Müdürlüğünden kaşe yaptırmaları gerekmektedir.

5-Reşit olmayan veya mahcurların ebeveynleri yurt dışında ise, yurtdışında bulunan Konsolosluklarımızdan muvafakatnameyi yaptırıp, aynı Konsolosluktan Pasaport Şube Müdürlüğünün (0488) 213 22 20 nolu faksına gönderilmesi veya aslının gelmesi gerekmektedir.

6-Reşit olmayan çocuğun anne ve babasının boşanması halinde, Mahkeme çocuğun velayetini kime vermişse (mahkeme velayeti tedbir yoluyla vermiş olsa dahi) onun muvafakatnamesi ve kesinleşme şerhi bulunan ilgili Mahkeme kararı örneği gerekmektedir.

7-Evlilik dışında doğmuş nesebi gayri sahih çocukların Nüfus Müdürlüğünden alacakları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ile birlikte kanuni mümessilin muvafakatnamesini getirmeleri gerekmektedir. 

(Anne-baba evli değilse baba çocuğu tanıma yoluyla nüfusuna almış olsa bile velayete anneye ait olduğundan pasaport müracaatında annenin muvafakatı yeterli kabul edilecektir.)

8-Yeni Tip Pasaport müracaatları İller tarafından alınarak Ankara’daki tanzim merkezine gönderilmekte, burada hazırlanan pasaport kargo ile şahısların adreslerine gönderilmektedir.

9-Umuma Mahsus Pasaportlar 18 yaşın altındakiler için en az (6) ay, en fazla (5) yıl süreli, 18 yaş ve üzerindekiler için en az (6) ay, en fazla (10) yıl süreli olarak düzenlenmektedir. Bu sürelere ilişkin harçlar ve pasaport cüzdan bedelleri her yılbaşında Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.

10-Hususi Damgalı ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harca tabii olmayıp, sadece pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

11-Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazanmış olanların; evli olmayan, gelir getiren herhangi bir işte çalışmayan ve öğrenci olduğunu yeni tarihli belge ile belgeleyen erkek ve kız çocuklarına 25 yaşın bitimi ile sınırlı olmak üzere hususi damgalı pasaport verilir.

12-Pasaport Cüzdan Bedeli Makbuzu Veya Harç Makbuzu üzerinde mutlak suretle 

TAHSİL EDİLMİŞTİR kaşesi vurulması ve ıslak imzalı olması gerekmekte olup aksi halde makbuz 

işleme alınmayacaktır.


4-DİPLOMATİK PASAPORT​

B​​u pasaport, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir.

​​​​​​​​​​​
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER