Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

guvenlık_hizmet_standartlari

Giriş

 

 

T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü
Hizmet Standartları Tablosu
 
S N Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi   (En Geç Süre)
1 Güvenlik Soruşturması (Kamu Kurumları ) Talebi (1) 1. İstek Yazısı Arşiv Formu Yasal Süre İçerisinde
2. Adli Sicil Belgesi
2 Matbaa Kuruluş Müracaatı  1. Dilekçe 2 Saat
2. Beyanname
3 Matbaada Yapılan Değişiklik Müracaatı  1. Dilekçe 2 Saat
2. Beyanname
 
4 Matbaa Kapanış Müracaatı 1. Dilekçe 1 Saat
5 Radyo TV Değişiklik Müracaatı  1. Ticaret Sicil Gazetesi 1 Saat
2. Nüfus Cüzdan Sureti
6 Siyasi Parti Kuruluş Evrakları (2)   30 Dakika
1. Atama Tarihinden Sonra En Geç (15) Gün İçerisinde. Valilik Makamından Havaleli Dilekçe
2. Parti Tüzüğü
3. (Atama) Yetki Belgesi
4. Kurulacak Partinin Adres Bilgileri
5. Yönetim Kurulu Çizelgesi (Onaylı Olacak)
6. Her Şahıs İçin İkametgâh Belgesi
7. Nüfus Cüzdan Örneği Ve Adli Sicil Belgesi ( Tüm Evraklar Üçer Adet Olacak Bir Asıl, İki Fotokopi )
Evraklar Teslim Alındığında Alındı Belgesi Verilir.
 
7 Siyasi Parti Kongre Evrakları (3) 1. Kongre Tarihinden Sonra 15 Gün İçerisinde Valilik Makamından Havaleli Dilekçe 25 Dakika
2. Seçim Kurulu Tutanağı
3. Yönetim Kurulu Çizelgesi
4. Yönetime Seçilen Asil Ve Yedek Her Şahıs İçin İkametgâh Belgesi
5. Nüfus Cüzdan Örneği Ve Adli Sicil Belgesi (Tüm Evraklar Üçer Adet Olacak Bir Asıl, İki Fotokopi)
Evraklar Teslim Alındığında Alındı Belgesi Verilir.
8 Kongre Müracaatı 1. Kongreden En Geç Bir Hafta Önce Valilik Makamından Havaleli Kongrenin Gündemi, Yeri, Zamanı Ve Çoğunluk Sağlanamazsa İkinci Toplantının Yeri Ve Zamanını Bildirir Dilekçe 10 Dakika
Evraklar Teslim Alındığında Alındı Belgesi Verilir.
9 Siyasi Partiler Tarafından Yapılacak Diğer Faaliyetler İçin Müracaatlar 1.    Tüm Müracaatlar Valilik Makamından Havaleli Olarak Yapılır 15 Dakika
10 İşçi Sendikası Kuruluş İşlemleri Müracaatı (4) 1. Valilik Makamına dilekçe 1 Saat
2. Sendikanın kuruluşu ile ilgili genel merkez genel kurul tutanağı
3. Genel merkez yönetim kurulu kararı
4. Kurucuların nüfus cüzdan örnekleri,
5. Kurucuların ikamet ilmühaberi,
6. Adli sicil belgesi,
7. Okur-yazar belgesi,
8. İşyeri belgesi
9. Mal bildirimi,
10. Özgeçmişi,
11. İlk kongreye kadar şubeyi sevk ve idare edeceklerin listesi.
12. Sendika tüzüğü.
13. Evraklar incelendikten sonra alındı belgesi verilmesi,
11 İşçi Sendikası Olağan Genel Kurul Müracaatı 1. Valilik Makamına dilekçe 10 Dakika
2. Delege listesi,
3. Gazete ilanı.
12 İşçi Sendikası Genel Kurul Toplantısından Sonraki İşlemler (5) 1. Valilik Makamına dilekçe 1 Saat
2. Genel kurul tutanağı,
3. Seçim kurulu tutanağı,
4. Sendika organlarına seçilenlerin nüfus cüzdan örnekleri,
5. Sendika organlarına seçilenlerin ikamet ilmühaberi,
6. Sendika organlarına seçilenlerin Adli sicil belgesi,
7. Sendika organlarına seçilenlerin Okur-yazar belgesi,
8. Sendika organlarına seçilenlerin işyeri belgesi
9. Sendika organlarına seçilenlerin Özgeçmişi,
10. Seçilenlerin listesi.
 
13   1. Valilik Makamına dilekçe 45 Dakika
Memur Sendikası Kuruluş İşlemleri (6) 2. Sendikanın kuruluşu ile ilgili genel merkez genel kurul tutanağı
  3. Genel merkez yönetim kurulu kararı
  4. Kurucuların nüfus cüzdan örnekleri,
  5. Kurucuların ikamet ilmühaberi,
  6. Görev belgesi,
  7. Üye listesi,
  8. İlk kongreye kadar şubeyi sevk ve idare edeceklerin listesi,
  9. Sendika tüzüğü, Evraklar incelendikten sonra alındı belgesi verilmesi,
14   1. Valilik Makamına Dilekçe 15 Dakika
Memur Sendikalarının Olağan Genel Kurul Toplantı Müracaatı 2. Delege listesi
  3. Gazete ilanı
15   1. Valilik Makamına dilekçe 1 Saat
Memur Sendikası Genel Kurul Toplantısından Sonraki İşlemler (7) 2. Genel kurul tutanağı
  3. Seçim kurulu tutanağı
  4. Sendika organlarına seçilenlerin nüfus cüzdan örnekleri
  5. Sendika organlarına seçilenlerin ikamet ilmühaberi
  6. Sendika organlarına seçilenlerin görev belgesi
  7. Sendika organlarına seçilenlerin listesi
16 Sendikaların Yapacağı Etkinlikler İle İlgili Müracaatları 1. Valilik Makamına dilekçe 15 Dakika
2. Yönetim kurulu kararı
17 2911 Sayılı Kanuna Göre Kapalı Yer Toplantıları Müracaatı (8)   2 Saat
1. Toplantıdan En geç 48 Saat Önce mesai saatleri içerisinde Valilik Makamında Havaleli Dilekçe; 
2. 7 Kişilik Tertip Heyetinde Görev Alanların, Nüfus Cüzdan Sureti
3. İkametgâh İlmühaberi
4. Sabıka Kaydı
5. Kişi Beyannamesi
6. Tertip Komitesi Çizelgesi
7. Toplantı Tüzel Kişilik Adına Düzenleniyorsa Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
8. Toplantının tanıtımı amacıyla asılacak afiş, pankart, El İlanı, bildiri, slogan örneği (Düzenleme kurulu tarafından imzalı şekilde) getirilecek.
18 Polis Vazife Ve Salahiyet Kanununun Ek-1 Maddesine Göre Yapılan Etkinlikler Müracaatı (9) 1. Toplantıdan En Geç 48 Saat mesai saatleri içerisinde Önce Valilik Makamından Havaleli Dilekçe 45 Dakika
2. Müracaat Esnasında Etkinliği Düzenleyen İle Etkinlikte Konuşan Ve Sahnede Görev Alanların Nüfus Cüzdan Sureti
3. İkametgâh İlmühaberi
4. Toplantının tanıtımı amacıyla asılacak afiş ve bildiri örneği 
 
19 Basın Açıklaması ve İmza Standı Müracaatı 1. Müracaat Edilmesi Halinde Valilikten Havaleli Dilekçe 30 Dakika
2. Basın Açıklaması Ve İmza Kampanyası Metni
20 Afiş Ve Pankart İle İlgili Müracaatlar 1. Müracaat Edilmesi Halinde Valilikten Havaleli Dilekçe 30 Dakika
2. Afiş Ve Pankart Örneği
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri     : Güvenlik Şube Müdürlüğü                                           İkinci Müracaat Yeri   : Güvenlik Şube Müdürlüğü
İsim                            : Caner KAVAL                                                                  İsim                              :  Mehmet SEVGİLİ
Unvan                          : İdari Büro Amiri                                                               Unvan                        : Güvenlik Şube Müdürü    
Adres                         : Batman İl Emniyet Müdürlüğü                                     Adres                          : Batman İl Emniyet Müdürlüğü
Tel                              : 488 213 90 92 (53-30)                                                    Tel                                  : 488 213 90 92 (53-10)
Faks                           : 488 213 32 31                                                                  Faks                              : 488 213 32 31                        
E-Posta                     :                                                                                            E-Posta                      :
 
1.            Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: 2000/284 Sayılı Yönetmelik gereği evrakın birime ulaştığı tarihten itibaren Güvenlik Soruşturması (60), Arşiv Araştırması (30) gün içerisinde tamamlanarak kurumuna gönderilir. Adli sicil belgesi- 2000/284 sayılı Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği gereğince istenilmektedir.
2.            Siyasi Parti Kuruluş Evrakları: Her şahıs için nüfus cüzdan örnekleri, ikamet ilmühaberleri ve adli sicil belgeleri- 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 33. maddesi ve bu kanunun uygulanmasında uyulacak olan usullerle ilgili 01.04.2004 tarih ve 2004/68 sayılı genelge gereğince istenilmektedir.
3.            Siyasi Parti Kongre Evrakları: Yönetime seçilen asil ve yedek her şahıs için nüfus cüzdan örnekleri, ikamet ilmühaberleri ve adli sicil belgeleri- 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 33. maddesi ve bu kanunun uygulanmasında uyulacak olan usullerle ilgili 01.04.2004 tarih ve 2004/68 sayılı genelge gereğince istenilmektedir.
4.            İşçi Sendikası Kuruluş İşlemleri: Kurucuların nüfus cüzdan örnekleri, ikamet ilmühaberleri ve adli sicil belgesi- 2821 sayılı sendikalar kanununun 6.maddesi ve değişik 25.05.1988-3449/2 maddesi gereğince istenilmektedir.
5.                        İşçi Sendikalarının Genel Kurul Toplantısından sonraki İşlemleri: Sendika organlarına seçilenlerin nüfus cüzdan örnekleri, ikamet ilmühaberleri ve adli sicil belgeleri- 2821 sayılı sendikalar kanununun 9.maddesi gereğince istenilmektedir.
6.            Memur Sendikalarının Kuruluş İşlemleri: Kurucuların nüfus cüzdan örnekleri ve ikamet ilmühaberleri- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunun 6. maddesi gereğince istenilmektedir.
7.            Memur Sendikalarının Genel Kurul Toplantısından sonraki İşlemleri: Sendika organlarına seçilenlerin nüfus cüzdan örnekleri, ikamet ilmühaberleri- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunun 8. maddesi gereğince istenilmektedir.
8.                        2911 sayılı kanuna göre kapalı yer toplantıları: Tertip komitesinde yer alanların nüfus cüzdan sureti ve ikamet ilmühaberleri- 2911. sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununun 5. maddesi gereğince istenilmektedir.
9.            Polis Vazife ve Salahiyet kanununun Ek-1 maddesine göre yapılan işlemler: Müracaat esnasında etkinliği düzenleyen, etkinlikte konuşan ve sahnede görev alanların nüfus cüzdan sureti ve ikamet ilmühaberleri- PVS Kanunun Ek-1 maddesi gereğince istenilmektedir.

 

 

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER