Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
HASANKEYF İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
 
HASANKEYF İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMET ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMALANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
1
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ
1.       Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
2.       T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
3.       Sabıka Kaydına ilişkin yazılı beyanı,
4.       Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığı gösteren sağlık raporu,
5.       4 adet fotoğraf
 
 
1 GÜN
 
2
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA BİLDİRİM İŞLEMLERİ
1.       Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
2.       T.C: Kimlik Numarası Beyanı,
3.       Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı
4.       Fatura veya devir işlemleri,
 
                  1 Saat
 
 
 
 
3
 
 
 
ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİNİN(havai) KULLANILMASI İLE İLGİLİ İZİN İŞLEMLERİ
1.       Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
2.       T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
3.       Ateşleme işini yapacak olanların A sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi ve Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.       Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin; Piroteknik maddelerin tüzük ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğine her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair “Taahhütname”.
5.       Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk Sigorta poliçesi aslı veya fotokopisi
 
 
 
 
 
                   1 Gün
 
                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
               İlk Müracaat Yeri            : İlçe Emniyet Amirliği                                                                                                            İkince Müracaat Yeri   :Kaymakamlık Makamına
                İsim                                       : Nazım ŞAHİN                                                                                                                                İsim                                      :Ceyhun Dilşad TAŞKIN
                Unvan                                  :İlçe Emniyet Amiri                                                                                                                     Unvan                                :Kaymakam
                Adres                                   :İlçe Emniyet Amirliği/HASANKEYF                                                                                  Adres                                   :Hasankeyf Kaymakamlığı
                Tel                                         :0 488 381 26 00                                                                                                                           Tel                                         :0 488 381 22 17
                Faks                                      :0 488 381 25 99                                                                                                                           Faks                                      :0 488 381 22 26
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER