Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İDEOLOJİK MOTİVASYONU
 
 
 
        Terörizmin doğuşundaki esas dayanak sosyal çelişkilerdir. Terörizm, hedef aldığı kitlenin hoşnut olmadığı veya elde etmek istediği çıkarı umut olarak vaadetmektedir. bu umut ve vaat kişileri bir arada toplayan ideolojiyi oluşturmaktadır. Bu ideoloji etrafında toplanan insanlar kendilerine göre bir sistem oluşturmaktadır.
        Bu sistem içerisinde örgütlenmeler yapılarak terörizmin alt yapısı oluşturulmaktadır.
        Teröristin kendi anlayışı içerisinde kutsal bir amacı vardır. Amacını gerçekleştirmek için, kendisine engel teşkil eden veya daha doğrusu öyle gösterilen veya engel olarak algılaması sağlanan unsurları ortadan kaldırmak azmindedir.
Bu nedenledir ki ideoloji, örgütlenmenin en önemli unsurunu teşkil etmekte, ideoloji nedeniyle terörist kolayca ölümü göze alabilmekte, her türlü yoksunluğa karşı hareketine sadık kalmakta, yerine göre çok olumsuz şartlara karşı koyabilme gücüne sahip olabilmektedir.
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER