Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

silahruhsat

Giriş
 
 

     

 
 RUHSAT İŞLEMLERİ​
 
 
 • 2018 YILI SİLAH RUHSAT HARÇ  BEDELLERİ
 
        Silah Ruhsatlarından 01.01.2018 tarihinden itibaren alınacak harç bedeleri yeniden düzenlenmiştir.. Yeni Harç Bedelleri: 

       a) Silah Taşıma Ruhsatları : 4.596,50  TL. 
      ​ b) Silah Bulundurma Ruhsatları : 1.470,90  TL. 
       c) Yivli Av Tüfeği Ruhsatları : 4.596,50 TL. 
       d) Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatları : 35,70​ TL. 

olarak yenilenmiştir.
       
 
 • CAN GUVENLİGİ TAŞIMA RUHSATI

 

        1) İkamet edilen Valilik makamına hitaben dilekçe 

        2) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu 

        3) Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet fotograf 

        4) Silah Taşıma harç makbuzu (Vergi Dairesine)

                 

 

 • İŞYERİNDE SİLAH BULUNDURMA

        1) İkamet edilen Valilik makamına hitaben dilekçe 

        2) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu 

        3) Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet fotograf 

        4) Silah Taşıma harç makbuzu (Vergi Dairesine)

        5) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

        6) Vergi mükellefi olduğuna dair yazı (Vergi Dairesinden)

        7) Vadesi geçmiş dönem borcunu gösterir belge (vergi borcu olmadığına dair belge - Vergi Dairesi)


 

 • MESKENDE SİLAH BULUNDURMA

 

        1) İkamet edilen Valilik makamına hitaben dilekçe 

        2) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu 

        3) Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet fotograf 

        4) Silah Taşıma harç makbuzu (Vergi Dairesine)

        5) Vadesi geçmiş dönem borcunu gösterir belge (vergi borcu olmadığına dair belge - Vergi Dairesi)


 

 •  YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI

        1) İkamet edilen Valilik makamına hitaben dilekçe 

        2) Aile Hekimliğinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

        3) Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet fotograf 

        4) Yivsiz Tüfek ruhsatname har​ç makbuzu (Vergi Dairesine)

        5) Vadesi geçmiş dönem borcunu gösterir belge (vergi borcu olmadığına dair belge - Vergi Dairesi)

 

 

 

 

 

 

​ 

 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • UPEM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER