Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
TEHDİT UNSURLARI
 
 
 
Ülkemizdeki Tehdit Unsurları:
Ülkemizin huzur ve güven ortamını tehdit eden terörist unsurları amaç ve stratejilerine göre dört guruba ayrılmaktadır.
 • Marksist-leninist ideoloji çerçevesinde hareket eden terör örgütleri (dhkp/c gb)
 • Bölücü bölgeci terör örgütleri (pkk gb.)
 • Din referanslı terör örgütleri (hizbullah gb.)
 • Yurt dışı terör örgütleri (asala gb.- bu terör örgütü ülkemiz üzerinde baskı unsuru oluşturarak, büyük ermenistan idealini oluşturmaya çalışmıştır.)
1- marksist-leninist ideoloji çerçevesinde hareket eden terör örgütlerinin amacı; kendi ideolojileri doğrultusunda bir yönetim sistemini oluşturabilmek için silahlı halk mücadelesi ile mevcut anayasal rejimi değiştirerek yerine komünist bir rejim kurmaktır. Günümüzde faal olan sol terör örgütleri dhkp/c ve mlkp gibi örgütlerdir.
2- yeni dönemde en önemli gelişme bölücülük cereyanı üzerinde şekillenmeye başlamıştır. Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde, kürt kimliği etrafında başlatılan tartışmalar ve yörenin geri kalmışlığının istismarı üzerinde yoğunlaştırılan çalışmalar, pkk terör örgütü vasıtasıyla daha sonra 1984 yılında eruh ve şemdinli katliamlarıyla silahlı mücadele alanına kaydırılmış, yıllarca süren silahlı mücadele sonucu 15 şubat 1999 tarihinde bölücü terör örgütü pkk nın başı, ülkemizin 10.000 km. Uzağında kenya’da yapılan başarılı bir operasyon sonucu yakalanarak ülkemize getirilmiş, döktüğü kanların hesabını vermek için adalet önüne çıkartılmıştır.
3- dünyadaki siyasi gelişmelerin de etkisiyle, marksist-leninist ve bölücü kaynaklı terörün yanında, dini motifli terör hareketlerinin de giderek artan bir oranda ülke gündeminde yerini almaya başladığı gözlenmektedir. İdeolojisini dinden aldığını iddia eden birtakım gruplar, şiddet eylemleri ile kamuoyuna mesajlar vermeye başlamışlardır. Türkiye radikal alanda oluşturulmaya çalışılan terörün bu yeni yüzü ile çok daha tehlikeli bir kamplaşmanın içine çekilmektedir.
4- ülkelerin tarihten kaynaklanan hesapları üzerine bina
Edilmeye çalışılan bir takım gerekçeler doğrultusunda faaliyet yürüten terör örgütleri, bu manada hedef ülkenin üzerinde baskı oluşturmak amacıyla terörist eylamlarde bulunmaktadırlar. Bir dönem büyük ermenistan hayali üzerine ülkemiz dış temsilciliklerine karşı terörist saldırılarda bulunan asala terör örgütü bunlardan birisidir.
 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER