Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
S.NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ                      (EN GEÇ SÜRE)
1 YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER  1.       Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE   1 İŞ GÜNÜNDE
 
2.       Uygunluk Belgesi 
 
3.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası 
 
4.       ÖTV ödeme belgesi aslı 
 
5.       Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 
 
6.       Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası (İki adet EK-1 Formu)
7.       Nüfus Cüzdanı Aslı (TC kimlik numaralı)
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. 
             Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; 
 
             a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
             b)Ticari Sicil Gazetesi
             c) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
2 YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER  1.       Gümrük Trafik Şahadetnamesi  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE   1 İŞ GÜNÜNDE
 
2.       Uygunluk belgesi 
 
3.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası 
 
4.       ÖTV Ödeme Belgesi aslı 
 
5.       Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 
 
6.       Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası (İki adet EK-1 Formu)
7.       Nüfus Cüzdanı Aslı (TC kimlik numaralı)
NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
              Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; 
 
              a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 
              b)Ticari Sicil Gazetesi
              c) İmza sirküleri ibraz edilecektir. 
3 DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER           Tescil edilmiş araçlarınher çeşit satış ve devirleri 01/05/2010 itibari ile noterler tarafından elektronik ortamda yapılmaktadır.Noterce düzenlenen geçici belge ile araç sahibi veya vekilinin 15 gün içinde müracaat etmesi halinde araç tescil belgesi teslim edilmektedir,Teslim alınmaz ise PTT ile adrese gönderilmektedir. BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
1.       Noter Satış senedi (01/05/2010 tarihinden önceki satışlar)
2.       Vergi İlişik Kesme Belgesi 
 
3.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) 
 
4.       Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri 
 
5.       Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 
 
6.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
 
7.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
 
 
                Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; 
 
      a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
      b)Ticari Sicil Gazetesi
      c) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
4 NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER 1.       Noter satış senedi (Noterde plaka değişikliği talep edenler) BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
2.       Vergi ilişik kesme belgesi 
 
 
3.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) 
 
5.       Araca ait eski Trafik Belgesi ile plakalar 
 
6.       Nüfus Cüzdanı Aslı (TC kimlik numaralı)
 
7.       Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 
 
8.       Şoförler Odasından Nakil Dosyası.(İki adet EK-1 Formu)
 
       NOT: Araç sahibi değişmeden Adres kaydını değiştirenler isteğe bağlı olarak 1 ay içeresinde Tescil Şubesinden plaka değişikliği yapabilmektedir.Önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir. 
 
                 Noterde Plaka Değişikliği talep edenler  1 ay içerisinde başvurmadıklarında plaka değişikliği yapılmayacaktır.
5 İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ 1.       İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE  
 
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası 
 
3.       Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
 
4.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
       NOT:Tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. 
                Bir ay içerisinde başvuru yapmayanlar,trafik kuruluşu tarafından alıcı adına re'sen tescil yapılır.
       Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; 
 
       a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,  
       b)Ticari Sicil Gazetesi
       c)İmza sirküleri ibraz edilecektir  
6 VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER  1.       Veraset İlamı (ilgili mahkeme)  veya noter tarafından verilen mirasçılık belgesi BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
2.       Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden) 
3.       Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi 
4.       Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına) 
5.       Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri 
6.       Nüfus Cüzdanı Aslı (TC kimlik numaralı)
7.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
8.       2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
9.      Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.  
7 YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ  1.       Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
          yabancılardan da istenir. 
2.       Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir. 
8 YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ  1.       MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
          işlem yapılır. 
2.       Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
3.       Araca ait plakalar 
4.       Araca ait tescil ve trafik belgeleri 
5.       Dilekçe 
6.       Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar
           hariç) 
9 YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI  1-    Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
a)Dilekçe 
b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi 
c)Tescil ve Trafik belgeleri 
d)Plakalar 
         Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir. 
2-      Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde; 
a)Dilekçe 
b)Noter satış senedi 
c)Tescil ve trafik belgeleri 
d)Plakalar 
e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden) 
f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası 
10 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ  1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
3.       Dilekçe 
 
4.       Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği 
 
5.       Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için) 
 
6.       Ticaret Sicil Kayıt Sureti -Oda kaydı ve imza sirküleri (Şirketler için) 
11 ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ  1.       Fatura  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
2.       Montaj Tespit Raporu 
 
3.       İmalat Yeterlilik belgesi 
 
4.       Karayolu Uygunluk Belgesi 
 
5.       TÜV muayene istasyonunca muayenesi yaptırılacak 
 
6.       Dilekçe 
 
7.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
8.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
 
9.      Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi 
 
          bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 
12 ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ  1.       Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
3.       Dilekçe 
 
4.       TÜV muayene istasyonunca tespit yaptırılır.
13 MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ 1.     Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satınalınan BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
        motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler. 
 
2.     Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor
 
         bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı. 
 
3.      Teknik belge-sınırlı tadilat bildirimi,plan proje 
 
4.      İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
5.      Eski trafik tescil ve trafik belgeleri
 
6.      TÜV muayene istasyonunca muayene-tespit yaptırılır.
14 ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ             Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir. BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
           Araç sahibi kendi adına logo kullanmıyor ise logosunu kullandığı firma ile sözleşme yapacaktır.
      Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır.
15 BELGE YENİLEME (YIPRANMA)  .       Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 3 SAAT
           veya Bürosundan) 
 
2.       Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
3.       Dilekçe
 
4.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
 
5.       Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı
 
          olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil
 
          kuruluşuna da müracaat edilebilir. 
16 AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ 1.       Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
2.       Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir. 
 
3.       Araç noterde plaka değişikli talebi olanlar ise, nakil araçlar için
 
          yapılan tescil işlemi uygulanır. 
 
4.       Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz. 
 
 
 
 
 
 
17 TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ   BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 3 SAATTE
1.       Dilekçe 
2.       Aracın muayene tarihi geçmiş ise muayenesi yaptırılır.
3.       Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı
           olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil
           kuruluşuna da müracaat edilebilir. 
18 TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ 1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 3 SAAT
 
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
3.       Dilekçe 
 
4.       Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 
 
5.       Plakalar getirilecek 
 
6.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.
19 HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ 1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
3.       Dilekçe
 
4.       Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 
 
5.       Plakalar getirilecek 
 
6.       Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek 
 
7.       Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
 
8.       M1(otomobil)N1(kamyonet)ve Üç tekerlekli motosiklet dışındaki araçların teslim edilmesi gerekmektedir.(Hurda teslim yerinden alınan teslim belgelerinin aslı)
20 ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER  1.    Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
        halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin 
 
        eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine 
 
        bilgi verilir. 
 
2.     Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde
 
        aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir. 
21 ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER 1.       Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
          aracın bulunduğuna dair belge 
 
2.       Dilekçe 
 
3.       Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
22 TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME 1.       Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
2.       İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
 
3.       Dilekçe 
 
4.       Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
 
5.       Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği 
23 (A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI    “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
 Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.
 
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
 
Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
 
Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
 
Harç makbuzu,
 
Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım  numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
 
İthal araçlar için garanti belgesi, 
 
İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.
24 (B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ   Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
30 gün süre ile geçerlidir.
 
1.       Dilekçe 
 
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası 
 
3.       ÖTV ödeme belgesi aslı 
 
4.       Harç makbuzu 
 
5.       Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi 
25 (C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
 
1.       Dilekçe 
 
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası 
 
3.       Aracın satın alındığı belge 
 
4.       Harç makbuzu 
27 SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER  1.   Sertifikanın aslı.  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3.   Diploma aslı. 
4.   Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.) 
5.   Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
6.   Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
7.   Kan grubu belgesi 
8.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre) 
9.   Dört (4) adet fotoğraf 
10.  Sürücü belgesi kart ücreti 89.00 TL Hizmet Bedeli 12TL.
12.  MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)
 
 
 
 NOTLAR: * Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşunca,  kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
 
                 * Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden veya kendi aile hekiminden alınması gerekmektedir. 
28 YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 1.   Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi  Yazışma yapılan ülkedeki mevcut konsolosluğumuzla yapılan yazışma süresi dışında belgelerin tamamlanması halinde şubemizce müracaat alınıp sürücü belgesinin şahısa verilme süresi 1 iş günü  
2.   Şoförler Odasından dosya 
3.   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi). 
4.   Dört (4) adet fotoğraf
5.   Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
6.   Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından) 
7.   Kan grubu belgesi. 
8.   Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere) 
9.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir) 
10.  Sürücü belgesi kart ücreti 89.00 TL Hizmet Bedeli 12TL.
29 KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI 1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.) 
3.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi. 
4.   Üç (3) adet fotoğraf 
5.  Sürücü belgesi kart ücreti 89.00 TL Hizmet Bedeli 12TL.
30 YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ 1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.  BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜNDE
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.) 
3.   Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi 
4.   Üç (3) adet fotoğraf 
5.   Eski Sürücü belgesi. 
6.   Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı      
      fotokopisi,      Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği) 
7.  Sürücü belgesi kart ücreti 89.00 TL Hizmet Bedeli 12TL.
31 YURTDIŞINDA İKAMET EDEN VE ÜLKEMİZDEN ALMIŞ OLDUĞU SÜRÜCÜ BELGESİNİ ZAYİİNDEN VE YIPRANMADAN DOLAYI YENİLEMEK İSTEYENLER Zayii veya yıpranmadan dolayı sürücü belgelerini yenilemek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız,  sürücü belgesini düzenleyen tescil kuruluşuna bizzat dilekçe göndermek suretiyle veya ülkemizdeki kanuni vekilleri yada dış temsilciliklerimiz aracılığıyla müracaat edebileceklerdir. BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE 1 İŞ GÜNÜ
 
   Yukarıda belirtilen şekillerde müracaat edilen tescil kuruluşu, sürücü belgesi kart bedelini tahsil ettikten (ilgili kişinin yakınlarından) ve şahsın sürücü belgesi dosyası ile bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ilgili şahsa imzalattırılması için belgeyi şahsın yurt dışında ikamet ettiği bölgedeki dış temsilciliğimize gönderecektir.
 
   Sürücü belgesini alan temsilciliğimiz, ilgili şahısla irtibat kurarak, şahsın kimlik belgesi ile sürücü belgesi üzerindeki bilgileri karşılaştırarak belge üzerindeki ilgili bölüme imza attıracak, sürücü belgesi kart bedelinin ilgili tescil kuruluşuna yakınları tarafından ödenebileceği hususunda bilgi verecek, şahsın bedensel bir özrü olup olmadığını gözle kontrol edecek, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğrafını ve konuyla ilgili dilekçesini alarak bu belgeleri şahsın kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.
    Tescil kuruluşu, yeni sürücü belgesi bilgilerini dosya ile bilgisayar kayıtlarına işledikten ve belgeyi lamine ettikten sonra, şahsa teslim edilmek üzere ilgili temsilciliğimize gönderecek yada varsa şahsın kanuni vekiline teslim edecektir. Dış temsilciliğimize gönderilmesi halinde, temsilciliğimiz sürücü belgesini ilgili şahsa teslim ettiğinde teslim- tesellüm belgesi düzenleyecek ve bu belgenin bir suretini dosyasına konulmak üzere ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.
 
Ya da;
 
Çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, ülkemizden almış oldukları sürücü belgelerini zayi, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek amacıyla dilekçeyle ilgili Dış Temsilciliğimize müracaat ettiklerinde; yetkililerce bedensel bir özrü olup olmadığı gözle kontrol edildikten sonra, boş sürücü belgesi kartı ilgili kişiye imza ettirilerek dilekçesi ve iki adet fotoğrafı ile birlikte ilgili trafik tescil kuruluşuna gönderilecek, trafik tescil kuruluşu ilgilinin dosya ve bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeyi yaparak, sakıncası olmaması durumunda sürücü belgesini düzenleyecek ve belge sahibine teslim edilmek üzere temsilciliğimize gönderecektir. Sürücü belgesi düzenlenmesine engel herhangi bir durumun bulunması halinde, açıklamalı bir yazı ekinde boş sürücü belgesi kartı ilgili temsilciliğimize iade edilecektir.
   
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belirtilen belgelerin belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen 
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
     
İlk Müracaat Yeri:( Tescil Büro) İlk Müracaat Yeri: (Sürücü Belgeleri)                     İkinci Müracaat Yeri : 
İsim                   : Ali KAPLAN İsim                  : Ali KAPLAN                                  İsim                       :   Bülent GÜRCAN      
Ünvanı               :Trf. Şb. Mdr. Yrd. Ünvanı              : Şb. Mdr. Yrd.                               Unvan                    :   Şb. Mdr.
Adres                : Trf. Tes. ve Dnt. Şb. Müd. Adres               : Trf.Tes. Ve Dnt. Şb. Müd.           Adres                    :   Trf. Tsc. ve Dnt. Şb. Müd.
Tel                    : 213 90 92-   59  35 Tel                   : 213 90 92 -59  30                         Tel                        :    213 90 92    59 10
Faks                 : 213 90 61 Faks                : 213 90 61                                     Faks                     :    213 90 61
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER